שעב: כפר מוסלמי, שתי כנסיות ועץ קדוש בחצר.

הכפר שעב נמצא בשיפוליו המערביים של גוש שגב בגליל התחתון. שעב בערבית הוא "מעבר בין הרים", כינוי הולם לכפר השוכן במעבר צר בין הרים, במקום שעברה פעם הדרך מחיפה ועכו לדמשק, ודרך הרוחב הקדומה שבין נחל אבליים לדרך הבינלאומית. במקום על חורבותיה של העיירה היהודית הקדומה "שאב" והנה לכם כל המקורות האפשריים לשמו של הכפר.
צילום: רוני שיצר
 שעב. גיא צר או עיירה יהודית קדומה? (צילום: רוני שיצר)

 

שמה של שאב יצא למרחוק בעת המרד היהודי הגדול נגד הרומאים. מהעיר הגלילית יצא אלעזר בן שמי ששיחרר את יודפת הבצור. כיום חיים בשעב 5,500 תושבים מוסלמים ואשה אחת זקנה נוצריה, זכר לימים טרם מלחמת העצמאות עת היתה במקום גם קהילה נוצרית. רוב תושבי הכפר עזבו אותו ב-1948 ולעת מאוחרת יותר התיישבו בו תושבי כפרים סמוכים ובדואים שעברו מעמק החולה.

 

היום הכפר מקיים פעילות חברתית דו-לאומית ענפה עם תושביו היהודים של גוש שגב. חלק מילדיו לומדים בבית הספר הדו-לשוני שבגוש ובחופשות אפילו מתנהלת קייטנה משותפת יהודית ערבית, הנקראת שמ"ש – שעב, משגב, שורשים.

הדפסה

 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר      רשות הטבע והגנים      רשות ניקוז גליל מערבי      קרן קיימת לישראל      מועצה מקומית שעב      הוועדה לשבילי ישראל     
שביל שותפות 2000