הסוכנות היהודית היא השותפות היהודית הגדולה בעולם. אנו פועלים לתרום לעתידו ולהמשכיותו של העם היהודי, באמצעות עליה, חינוך יהודי ציוני, ושותפות עם ישראל.

הסוכנות היא ארגון יהודי התנדבותי, שותפות של יהודי העולם למען יהדות העולם, ובמרכזה מדינת ישראל.

אנו מאמינים שמדינת ישראל היא מרכזו ועתידו של העם היהודי.

ישראל היא כיום מדינה מתקדמת וחזקה, אך האתגרים הניצבים בפני העם היהודי לא תמו.

הסוכנות היהודית, כשותפות גלובלית של יהודי העולם, היא הכלי האפקטיבי למימוש האתגר המרכזי של היהדות בימינו - הבטחת המשכיותו של העם שלנו.הדפסה

 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר      רשות הטבע והגנים      רשות ניקוז גליל מערבי      קרן קיימת לישראל      מועצה מקומית שעב      הוועדה לשבילי ישראל     
שביל שותפות 2000